Glavna dejavnost naše kmetije je prireja mleka. Imamo 10-13 krav molznic. Večino pridelanega mleka prodamo preko mlekomata po 0,70 EUR na liter od 1. 9. 2012 dalje. Cena mleka je nizka v primerjavi s preostalimi mlekomati, ker je naš mlekomat na kmetiji. S tem ni dodatnih stroškov prevozov in najemnin. Pozimi mleka zmanjkuje, poleti pa je prodaja manjša zato delamo tudi skuto in navadni jogurt. Dvig cene mleka v septembru 2012 je posledica povečevanja cene goriva in nekoliko dražje prireje mleka po standardu BREZ GSO – BREZ GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV.


KRAVE GOVEDOREJA


KRAVE GOVEDOREJA


IMG_4288


IMG_4288

Prireja mleka poteka skozi pomlad, poletje in jesen na paši z dodatkom sena, vitaminov in mineralov. Pomladne mesece dobijo še koruzno silažo. Pozimi pa je njihov obrok sestavljen iz sena, koruzne silaže in dodatkom krmil, vitaminov in mineralov.Imamo tudi nekaj teličkov, kar popestri ogled kmetije za skupine. V času molže lahko stranke mlekomata tudi pogledajo živino. V hlev krav molznic v času molže ni možno iti zaradi počutja živali ob molži in preprečevanju stresa pri kravah v času molže. S tem bi bilo mleko slabše kakovosti po mnenju znanstvenikov.

Pašnik za krave molznice se nahaja neposredno ob piknik prostoru. Da krave nebi silile k ljudem in motile piknika, je piknik prostor ločen z belim trakom, ki ni priključen na električnega pastirja. Ostali del pašnika pa je priključen. Dotikanje belega traku in žice je odsvetovano. Krmljenje živali na paši ni dovoljeno, prav tako pa se jih med pašo ne preganja.

Potek molže:

Vime najprej operemo
IMG_4254Nataknemo molzno enoto
IMG_4355

Pred zaključkom izmolzujemo z maščobo bogatejše mleko
IMG_4267