V pripravi dvorana za praznovanje rojstnega dneva
otroka v lepem in v slabem vremenu ter oddaja za druge namene